WEB VE MULTİMEDYA BİRİMİ - GÖREV VE FAALİYETLERİ

GÖREVLERİMİZ

 • Celal Bayar Üniversitesi ve Bilgi İşlem Merkezi web sitelerinin yönetilmesi ve güncelleştirilmesi.
 • Birimler için web sitelerinin hazırlanması.
 • Bölüm ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda logo, banner gibi görsel çalışmaların yapılması.
 • Akademik ve İdari birimlerden gelen web ile ilgili sorun ve güncellemelerle destek sağlanması.

Üniversitemiz web sayfalarından ve aynı zamanda üniversitemizde multimedya hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ekibimiz 2015 yılında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

 • Üniversitemiz web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak kontrollü akışının ve takibinin sağlanması,
 • Üniversitemiz İngilizce web sitesine duyuru ve haberlerin eklenmesi,
 • Üniversitemizin ana sitesinin İngilizce olarak İçerik Yönetim Sistemi (İYS) ile hazırlanması.
 • Aday Öğrenciler web sitesinin Türkçe dili ile İYS ile hazırlanması.
 • 9 Fakülte, 5 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü web sitesinin Türkçe ve İngilizce olarak İYS ile     hazırlanması,
 • Genel Sekreterliğe Bağlı 8 Daire Başkanlığının Türkçe sitelerinin ve Genel Sekreterliğe Bağlı
 • Diğer 7 Birimin Türkçe sayfalarının İYS ile hazırlanması,
 • Merkezlerimizden 10 Merkezimizin web sitelerinin İYS ile hazırlanması,
 • Uluslararası Öğrenci web sitesinin Farabi, Bologna Süreci, Mevlana, Erasmus+ olarak İYS ile hazırlanması,
 • Kablosuz İnternet hizmeti (EDUROAM) web sitesi hazırlanması kullanıcılara teknik destek verilmesi,
 • Ana sayfa da yer alan slayt resimlerinin kolay eklenebilmesi için masaüstü uygulaması hazırlanması,
 • Sosyal Tesislere ait web sitesinin İYS ile hazırlanması,
 • İYS teknik sorumlularına ait kullanıcı adı ve parolalarının E-posta yolu ile bildirilmesi,
 • İYS kullanan tüm web site teknik sorumlularına ayrı ayrı uygulamalı eğitim verilmesi ve uzak masaüstü uygulaması ile destek verilmesi,
 • Üniversitemiz Haftalık ve Aylık Bültenlerinin üniversitemiz sayfasına eklenmesi,
 • Bahar Şenliklerine ait web sitesinin hazırlanması,
 • Üniversite İhale Sistemine kayıtlı kullanıcıların bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcıya bilgilerinin teslim edilmesi,
 • Acil durumlarda ve yönetimden gelen duyuru, haberlerin ivedilikle Üniversite ana sayfasında yayınlanması,
 • Web sitelerinde kullanılacak görsel materyallerin isteğe uygun şekilde tasarlanması,
 • Üniversitemize ait Saruhanoğulları sempozyum sitesinin yapılması,
 • Daha önceden var olan web sitelerine teknik konuda destek verilmesi,
 • CBÜ E-Dergi sistemine yeni dergilerin eklenmesi ve alt yapısının oluşturulması,
 • Kişisel web alanları için FTP ve SQL bilgilerinin E-posta yolu ile kullanıcıya ulaştırılması,


 • Soru-Sorun
 • Eduroam
 • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik