TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

BİLGİ İŞLEM İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ

Teknisyen Mustafa YILDIRIM

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1.2- Görev Adı : Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü (İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü)

1.3- Bağlı Bulunduğu Unvan : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.

2. GÖREVİN KAPSAMI

2.1- Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

2.2- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek

2.3- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.

2.4- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek

2.5- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak

2.6- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak

2.7- Malzeme ihtiyaç planlamasının yapmak

2.8- Görevi ile ilgili süreçleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

SORUMLULUK : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.

  • Soru-Sorun
  • Eduroam
  • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik