BİLGİ İŞLEM İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV VE TANIMLARI :

İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdür Vekili : İsmail ÇAKAR

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1.2 - Görev Adı : Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü (İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü)

1.3 - Bağlı Bulunduğu Unvan : Bilgi İşlem Daire Başkanı.

2. GÖREVİN KAPSAMI

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 34.maddesi kapsamında kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, üniversiteye bağlı tüm eğitim-öğretim, yönetim ve idari birimlerinin yürüttükleri hizmet süreçlerinde, verimi artırmak amacıyla çağdaş bilişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, gereksinim duyulan bilgisayar programlarını, yazılım ve otomasyon çözümlerini üretmek veya temin etmek yoluyla bilişim desteği sunmak görev kapsamındadır.

3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

3.1 - Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
3.2 - Çağdaş bilişim olanaklarının üniversite genelinde etkin, verimli ve yaygın olarak kullanılabilmesi için,
    Bilişim teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak, üniversitede kullanılan bilişim teknolojilerini yeni gelişmelere sürekli uygunlaştırmak.
       Görev kapsamına giren tüm birimlerin gereksinimi olan veya olabilecek yazılım/otomasyon çözümlerini belirlemek ve iş-kaynak (personel-zaman vb.) planlamasını yaparak, ilgili yazılım geliştirme standartları çerçevesinde üretmek /geliştirmek.
3.3 - Madde kapsamında üretilemeyen yazılım/program/otomasyonları, dış kuruluşlardan üniversiteye satın alma yoluyla temin etme sürecinde ilgili şartnameleri hazırlamak/hazırlattırmak, satın alma/muayene/kabul vb. komisyonlara görevli vermek .
3.4 - Üretilen/geliştirilen, program/yazılım/otomasyon çözümlerinin çalıştırılmasını, nitelikli-yaygın kullanımını , servis desteğini ve sürekliliğini sağlamak.
3.5 - Üretilen farklı uygulama yazılımlarını mümkün olduğunca tek bir kurumsal veritabanı üzerinde birleştirmeye çalışmak. Veritabanı güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik yedekleme yaptırmak.
         Üretilen bilgisayar yazılım/otomasyon programlarını kullanan son kullanıcılar için gerekli eğitimleri düzenlemek.
3.6 - Son kullanıcıların ilgili istek ve şikayetlerini geri bildirimler yoluyla alabilecek ve geri bilgilendirilmelerini sağlayacak gerekli iletişim yöntem ve mekanizmalarını kurmak/ geliştirmek, açık tutmak ve sürekli çalıştırmak.
3.7 - Son kullanıcılardan alınan geri bildirimleri değerlendirecek, çözüm üretecek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve sorumlularını belirlemek.
3.8 - Birim personelinin yerine getirdiği hizmet alanının teknik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle uzmanlaşmış kadrolardan oluşmasını sağlamak ve mevcut personelin alanında uzmanlaşması için gerekli eğitimlere/kurslara katılımını sağlamak.
3.9 - Yeterli personel sayısı bulunduğunda, üst yönetimin de onayıyla, üniversite idari personeline, özellikle yeni işe başlayan personele en az bilgisayar okur-yazarlığı/operatörlüğü/ofis kullanımı seviyesinde hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışan kalitesini artırmak.
3.10 - Üniversite dışı kurumlardan gelen resmi yazılım talepleri için, yapılabilirlik açısından daire başkanlığına ön değerlendirme raporu vermek, olumlu ise rektörlüğün onayı ile gerekli çalışmaları yapmak, program/yazılım çözümünü üretmek.
3.11 - Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü’ndeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yaptırmak.
3.12 -  Birim personelinin izin planlamasını yapmak.
3.13 - Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.
3.14 - Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.
3.15 - Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması , geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak.
3.16 - Görevi ile ilgili süreçleri Celal Bayar Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.


SORUMLULUK : Bilgi İşlem Daire Başkanına birinci derecede sorumludur.

  • Soru-Sorun
  • Eduroam
  • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik