İDARİ İŞLER BİRİMİ

GÖREVLERİMİZ:
 • Bütçe – Performans, Stratejik Plan ve iç kontrol işlemleri
 • Faaliyet Raporunun hazırlanması.
 • Satınalma – Hizmet Alım İşlemleri.
 • Teknik Şartname Hazırlama/Hazırlatma.
 • Personel işlemleri (özlük, izin, geçici görev vb.) Fazla mesai, geçici Personel ve kısmı zamanlı öğrencilerin puantaj takibi ve ödemeleri.
 • HITAP işlemleri.
 • Gelen-Giden Evrak akışını sağlamak ve yazışmaları yapmak.
 • Demirbaşların yönetimi.
 • Sarf malzemelerin takibi.
 • Depoların yönetilmesi.
 • Arşivleme işlemleri.
 • Daire Başkanlığı görevleri kapsamında verilen diğer görevler
 • Soru-Sorun
 • Eduroam
 • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik