İDARİ MALİ HİZMETLER ŞEFİ GÖREV TANIMI

BİLGİ İŞLEM İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF

Şef : Özenç AKARÇAY

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1.2- Görev Adı : Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü (İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü) 

1.3- Bağlı Bulunduğu Unvan : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.

2. GÖREVİN KAPSAMI 

2.1 - Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla uhdesine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak,

2.2 - Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini, personelin disiplin ve işbirliği içinde, verimli çalışmasını sağlamak,

2.3 - Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yaptırmak, sonuçlandırmak ve muhafazasını sağlamak,

2.4 - Yazışmaların "Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslara" uygun olarak yapılmasını sağlamak,

2.5 - Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak,

2.6 - Astlarının yetiştirilmelerini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek,

2.7 - Biriminde yürütülen faaliyetlerin etken bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, malzeme, personel vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek

2.8 - Memurların mesaiye riayetlerini izlemek,

2.9 - Bürolardaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

2.10 - Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

SORUMLULUK : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.

  • Soru-Sorun
  • Eduroam
  • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik