DAİRE BAŞKANI: M. Ali ÇİPİLOĞLU

DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görev Adı : Bilgi İşlem Daire Başkanı 

Bağlı Bulunduğu Unvan : Genel Sekreter

GÖREVİN KAPSAMI 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın tük iş ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlere uygun olarak etkili, ekonomik ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

 • Harcama yetkililiği görevini yerine getirmek.
 • Sistemi ayakta tutmak ve yönetim, bakımı sağlamak.
 • Ana sistem güvenliği, ana sistem yedeklenmesinin sağlanması ve denetlenmesi.
 • İleriye dönük ihtiyaç ve kapasite planlaması yapmak.
 • İnternet ve erişimlerini güvenli hale getirmek.
 • Öğrenci, Akademik ve İdari personelin kesintisiz iletişimini sağlamak.
 • Sistemdeki tüm kullanıcıların (Öğrenci, Akademik ve İdari personel) grupların yönetimi.
 • Kampüs ve İlçelerde konumlandırılacak olan teknik personel ile kısa sürede etkin destek sağlayabilmeli.
 • Maaş, tedavi, yolluk, satın alma ve Taşınır mal işlemleri gibi hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi.
 • Üniversite Bilgi Teknolojileri ihtiyaçları doğrultusunda projelendirme yaparak ihale süreçlerine teknik destek vermek.
 • Sisteme gelebilecek saldırıları önlemek.
 • Kampüs içi bilgi işlem donanımlarının bakım ve desteğini sağlamak.
 • Daire Başkanlığı’nın çalışan tüm personelin yönetim, denetim ve gözetimini yapmak.
 • Daire Başkanlığı’nın çalışma düzenini tespit etmek ve disiplini sağlamak.
 • Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak, hizmetlerin eşgüdüm halinde yürümesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Daire Başkanlığı’nın Kadro ve ödenek ihtiyacını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığınca sunulan hizmetlerin uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak.
 • Daire Başkanlığının Diğer Başkanlıklar ve Mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Üst yönetim ile ilişkilerini düzenlemek, temsil etmek.


SORUMLULUK : Genel Sekretere birinci derecede sorumludur.

 • Soru-Sorun
 • Eduroam
 • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik