İDARİ VE MALİ HİZMETLER BÜRO

BİLGİ İŞLEM İDARİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MEMURU:

Memur  Didem UYGUN

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1.2- Görev Adı : Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü (İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü)

1.3- Bağlı Bulunduğu Unvan : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.

2. GÖREVİN KAPSAMI

2.1 - Bütçe Harcama Kalemlerinin planlanan yıllık harcamalara göre değerlendirilmesi; gerektiği takdirde revizyon için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmesi

2.2 - Başkanlığa ayrılan bütçeye paralel, yıl içinde ihtiyaç duyulan alımların planlaması ve alım aşaması

2.3 - İdare Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi 

2.4 - İç Kontrol Sistemi Yıllık Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi 

2.5 - Hizmet Envanteri ve Standartlarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde revizelerinin yapılması 

2.6 - Satın alınan tüketim malzemelerinin 3’er aylık dönemler içerisinde kayıt altına alınan IInci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı listesinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmesi

2.7 - Muayene Komisyonu, Demirbaş Malzeme İnceleme Değerlendirme Komisyonu, Kesin Kabul Komisyonu Oluşturulması 

2.8 - Aylık Değerlendirme Toplantısı ile birimler arası yapılacak işlerle ilgili koordinasyonun, bütçe durumunun ve diğer genel konuların değerlendirilmesi 

2.9 - Yıllık Performans Programının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi

2.10 - Stajyer ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Personel Puantaj Çizelgelerinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi. 

2.11 - Geçici Personel Puantaj Çizelgelerinin İlgili İdari Birimlere gönderilmesi.

2.12 - Talep doğrultusunda kullanıcılara yeni e-posta şifreleri verilmesi; ilgili gönderilme yazılarının hazırlanması ve Başkanlığımızca verilen şifrelerin kapalı zarf içinde gönderilmesi

2.13 - İşe yeni başlayan çalışanlara, birim ve bölümlere, sosyal organizasyonlara e-posta adresi verilmesi ile ilgili Başkanlığımızca verilen şifrelerin gönderilme yazılarının hazırlanması.

2.14 - Bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum, bakım ve onarımının (İşletim sistemi kurulumu, Anti virüs programı kurulumu, yazıcı kurulumu, veri aktarımı, onarım vb.) yapılması

2.15 - Akademik ve İdari Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Bilgisayar veya çevre birimlerinin alımı için Teknik Şartname hazırlanması.

2.16 - EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Gelen ve Giden Evraklarının eletronik ortamda kayıt altına alınması sistem üzerinden yazışmaların sağlanması.

2.17 - MCBÜ Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin acil bilişim malzemesi ihtiyaç taleplerinin satın alınması.

2.18 - Teslim alınan veya Ambardan teslim edilen taşınırların, Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemlerinin sistem üzerinden yapılması (Mal Tedariki İstekleri, Mal Giriş-Çıkış-Devir İşlemleri, Sayımlar, Kayıttan Düşme vb. )

2.19 - Ambardan teslim edilen taşınırların, Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemlerinin sistem üzerinden yapılması sonrasında teslim alan birimin sistem üzerinden girişlerinin yapılıp yapılmadığının takip edilmesi, girişlerinin yapılması için iletişim halinde olunması

2.20 - Birimimizde görevlendirilen personelin işe başlama, işten ayrılan veya naklen başka bir kurum veya birime atanan personelin ayrılma işlemlerinin yapılması, ilgili birimlerle gerekli yazışmaların yapılması.

2.21 - Birimimizde görevli personelin geçici olarak görevlendirilmeleri halinde görev öncesi avans işlemleri veya görev sonrası görev yolluklarının yapılması için tahakkuk evraklarının hazırlanarak ilgili banka hesabına ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.

2.22 - Bilgi İşlem Personelinin il dışına görevlendirmesi halinde Rektörlük onayına sunulması, günübirlik/yakın görevlendirmelerde ise Başkanlık onayına sunulması,

2.23 - Yıllık İzin kullanacak Personelin izin tarihlerinin planlanması, İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması, Başkanlık onayına sunulması.

2.24 - Giyim Yardımı Yapılacak Personelin Yazlık kıyafete ait giyecek eşyalarının Nisan-Mayıs, Kışlık kıyafete ait giyecek eşyalarının Eylül-Ekim aylarında verilmesi. 

2.25 - Hizmet Alımı İhalelerinin Yapılması.

2.26 - Tüm hak edişlerin kabulleri yapılarak tahakkuk belgesine bağlanmak suretiyle ödemelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na Aralık ayının 20’sine kadar ödenmesi.

2.27 - Yılsonu kayıtlı Taşınır malların sayım komisyonu oluşturularak sayım yapılır ve düzenlenen raporlama yapılır.

2.28 - Yılın son haftası kayıtlı taşınır malların yeni yıla devirleri yapılır.

2.29 - Yıllara göre devamlılığı bulunan hizmet alımlarına ait hakkedişlerin çalıştırılan personele ve idareye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda gerekli kontroller yapılır.


SORUMLULUK : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü.


  • Soru-Sorun
  • Eduroam
  • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik