SİSTEM NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SİSTEM ARIZA VE DONANIM BİRİMİ :

Bilgisayar Mühendisi Çağman KOCABIYIK

1. GÖREVe İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 - Birimi : Sistem, Arıza ve Donanım Birimi

1.2 - Görevin Adı : Sistem, Arıza ve Donanım Sorumlusu

1.3 - Bağlı Bulunduğu Unvan : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2. GÖREVİN KAPSAMI 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Sistem Yönetimi ve Arıza Donanım işlerinin zamanında etkili ve ekonomik olarak yerine getirilmesini sağlamak.

3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREVLERİ 

3.1 - Üniversite Personeli ve Öğrencileri için e-posta iletişiminin sağlanması, e-posta sisteminin tasarım ve yönetimi.

3.2 - Proxy / firewall ile iki yönlü internet erişiminin kontrolünün sağlanması.

3.3 - Dışardan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla güvenlim duvarı (Firewall) yönetilmesi.

3.4 - Saldırı girişimlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması.

3.5 - Sunucu ve kullanıcı verileri için yedeklenme sistemlerinin tasarımı ve yönetimi.

3.6 - Tüm sunucuların çalışır durumda tutulmasını sağlamak, sunucuların kurum konfigrasyon ve yönetimi.

3.7 - Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesi.

3.8 - Kullanıcı hesabı işlemleri.

3.9 - Antivirüs ve antispam sistemlerinin tasarım ve yönetimi.

3.10 - Sistem yönetimi projelerinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerin hazırlanması.

3.11 - Uygulama aşamasında muayene ve kontrolörlüğün üstlenilmesi.

3.12 - Üniversite bünyesinde internet ağının devamlılığını sağlamak, gerekli bakımlarını, yenileme çalışmalarını ve duruma göre konfigürasyon değişikliklerini.

3.13 - Üniversite personelinin internet bağlantısını sağlamak, ağ üzerindeki uygulamaların çalışması için gerekli alt yapı çalışmalarını sağlamak, internet bağlantısının amaca uygun kullanımını sağlamak ve sunucuların sürekliliğini sağlamak ve bakımlarını yapmak.

3.14 - Yapısal kablolama montajına uygun veri aktaran ağları planlayarak, uygulamaya geçirmek LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması.

3.15 - Kullanılan programlar yardımıyla ağ performans ve durumunu sürekli takip ederek işlerliliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek.

3.16 - Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurumu, konfigrasyonunun yapılması.

3.17 - Genel IP adres bloklarının dağıtılması.

3.18 - Fakülte ve diğer birimlerin içlerinde IP adres dağılımlarını yönetmek.

3.19 - Sistem ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımlarına yardımcı olmak.

3.20 - Yeni yapılan binaların fizibilite çalışmalarının yapılarak ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması.


SORUMLULUK : Bilgi İşlem Daire Başkanına birinci derecede sorumludur.

  • Soru-Sorun
  • Eduroam
  • CBU-Net Kimlik Girişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik